ข่าวบอล

UFABETWINS ‘ฉันรู้ว่าเป็นความจริง’: ตำนานพรีเมียร์ชิพคิดว่ารายงานว่าเป้าหมายของเรนเจอร์สจะเข้าร่วมกับเซลติก

UFABETWINS  แบร์รี่ เฟอร์กูสัน ตำนาน เรนเจอร์ ยอมรับ ว่าเขา จะให้หลานชายของเขากลับบ้านหากลูอิสตัดสินใจออก

 UFABETWINS จากอเบอร์ดีนไปที่เซลติกโดยพูดกับโก เรดิโอ 

ตำนาน Ibrox อาจมีเลือดสีฟ้าไหลผ่านเส้นเลือดของเขา แต่แชมป์พรีเมียร์ชิพสก็อตห้าสมัยจะไม่โกรธ

โปรเตกีวัย 21 ปีของ เขาจาก การกระ โดดเพื่ อเข้าร่วมสโ  มสรในอีกด้า นหนึ่  งของกลาสโกว์

โชคดีสำหรั บเฟอร์กูสันซีเนียร์อ ย่างไรก็ ตามเร นเจอร์ไ ม่ใช่เ ซลติกที่ผลั กดั นให้เซ็ นสัญญา กับ กองกลางดาว

รุ่งที่มีแน  วโน้มม ากที่สุด คนหนึ่งของแผนกในช่วง รย้ายทีมในช่  วงฤดูร้อน

เดอะซัน รายงาน ว่าหลัง จากวัต ฟอร์ดถู กปฏิเส ธการเ สนอ รา คา 2 ล้านปอน  ด์ทีมเ อร์สสามารถ https://www.ufabetwins.com/

ย้ายไปหาผู้เล่นที่ยิงประตูเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ชนะอย่างน่าทึ่ง กับทีมของ

สตีเวนเจอร์ร  าร์ดในรอบรองชน ะเลิศสก็ อตคัพใ นปี 2019

แต่ถ้าลูอิสเคยเข้า ร่วม เซลติกแท น อย่าคิด ว่าครอบ ครัวเฟอร์ กูสันจะปฏิเสธเขา

แบร์รี่ต้องการสิ่งที่  ดีที่สุดสำ รับห  ลาน ชา ของเ ขาแ ละถ้า นั่นหมาย  ความว่าเขาเข้าร่วม

กับคู่แข่งที่ขมขื่น  ของเรนเจอร์ก็ไม่ าจะ เป็น ฉันไม่คิด  า (ลูอิส) จะมีปัญห ากับเรื่องนี้ (ร่วมงานกับเซลติก)

ผมรู้ดีว่าเขา  กำลัง จะมีตัวเลือ กเพร  าะ เห็น ได้ ชัด ว่าลูอิ สเป็น นักเ  ตะอ ายุน้อย “แบร์รี่เฟอร์กูสันกล่าว

ปัญหาเดีย วที่เ ขาจ มีคือลุ  งของเ ขาจะไ  ม่พูด กับ เขาเป็ นเวลานานเป็นเว  ลานาน ฉันล้อเล่นเท่านั้น!

“ ฉันแค่ อยากใ ห้ลูอิ  สเล่น ในระ ดับ งสุดไม่ว่า จะเป็น ของเรน  เจอร์สหรื อ เซล ติกห รือใ ครสั ก ค นในพรีเมียร์ลีก

“ ฉันไ ม่ สนใจ ฉัน แค่อ ยากให้  เขาไป แ ล มีอาชี พที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้”

UFABETWINS

เฟอ ร์กูสั ขยัน งาน หนั กแ ละมีพรสวรร  ค์ด้านเทค คเฟอร์ กูสัน แบ่งปั น คว ามค ล้ายคลึงกับลุง

ในตำนา นข องเข าอย่า งแน่นอน  และมี ความรู้สึ กว่าเขา สามารถ เพิ่ สิ่งที่แตกต่า  งให้กับกองกลาง

ของเรนเจ  อร์ได้ ซึ่งบางค รั้งก็ไม่ มี เป้าหม ายที่เ ป็น  ภัยคุกคาม

เฟอร์ กูสันพ บเป้า ห มาย  10 ครั้ง ใ นปี 2020/21 ทำใ ได้อีก 5 แอสซิสต์  บ้านผลบอล